Why reading matters

I’d like to share with you some interesting information about our brain and about why reading matters:

(Mi-ar plăcea să împart cu voi câteva informații interesante despre creierul nostru si despre de ce este important să citim):

I’m sorry, but I don’t find the part 4. (Îmi pare rău, dar nu găsesc a 4-a parte.)